Giới Thiệu
“Tự hào là đơn vị cung cấp các linh kiện đúc nhôm, linh kiện cơ khí chính xác cho các doanh nghiệp đầu chuỗi trong và ngoài nước. IDCAST không ngừng cải tiến để có thể mang những giá trị tối ưu cho khách hàng, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của xã hội”

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi

Tầm Nhìn

Bằng khát vọng trẻ cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững. IDCAST phấn đấu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp toàn diện cho ngành sản xuất công nghiệp

Sứ Mệnh

Góp phần vào sự phát triển, phồn vinh của xã hội thông qua việc không ngừng kiến tạo môi trường sản xuất an toàn- hiệu quả cao cho ngành sản xuất công nghiệp. Niềm tin trọn vẹn từ khách hàng, xã hội.

Giá trị cốt lõi

  • Đam mê - sáng tạo
  • Dẫn dắt – Đoàn kết
  • Cộng đồng – Uy tín
  • Đổi mới công nghệ

Lĩnh vực kinh doanh